romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Izvjestaj sa sastanka


 

ZAPISNIK ZA SASTANKA

Sastanak je odrzan 27.03.2018 sa pocetkom u 11.00h. U prostorijama resursnog centra Tuzla ulica broj 53 preko puta Druge Osnovne Škole u Živinicama.

       Teme dnevnog reda:

 

            Boris Pupic ,Informacija o objavljenom pozivu FOD-a BiH za 2018

 

Prezetntacija kodexa ponasnja u RC-u Nove clanice RC-a Tuzla.

 

Zapošljavanje Roma/Romkinja 2017 /18g. Koliko Roma/Romkinja je zaposljeno po javnim pozivima  i sa kojim problemima se susrecu i poslodavci i zaposleni Romi/Romkinje

 

Zdravstvena zaštita Roma/ Romkinja 2018 g. Koliko je zdravstveno osigurano a koliko ne osigurano koji su problemi pri pokusaju ostvarivanja prava na zdr.osiguranje.

Legalizacija 2008-2017g.

 

Pod razno

 

Na sastanku su prisustovali:

 

-Nedžad Jusić

-Šaban Mujić

-Salko Muratović

-Husein Biberović

-Murat Caluković

-Osman Biberovic

-Zijad Jusić

-Mehmed Mujić

-Samed Osmanović

-Miralem Biberović

-Mirsad Omerovic

-Meho Ferhatović

-Muradif Biberović

-Mehamed Mehić

-Boris Pupić

- Eldina Galic

 

 

Na samom pocetku sastanka Muradif Biberović je procitao teme dnevnog  reda pitao prisutne da li imaju neke dodatne teme i dali  se slazu sa tackama dnevnog reda.

Niko od prisutnih nije imao dodatnu temu.

Muradif Biberovic je na samom pocetku sastanka predlozio da Boris Pupić prvo izlozi svoje po tačci dnevog reda koja je bila predlozena za Borisa Pupića.

 

Boris Pupić je poceo sa izlaganjem a predmet njegove tacke dnevog reda je bio novi projekati ili mali grantovi za romska udruzenja Detaljno je obrazlozio sta je potrebno kako dalje koje ciljove i koje aktivnosti treba uvrstiti u nove projekate,sve je to detaljno obrazložio

 

 podsjetio na  vazne datume koji su vezani za projektne aplikacije, te im objasnio kakva su pravila  i koji su krajnji rokovi do kojih se te aplikacije moraju dostaviti. Spomenuo je da taj projekat moze biti projekat 2 ili vise udruzenja. Aplikant je onaj ko podnosi aplikaciju, te je isti odgovoran za sve kao sto je i do sada bilo.

 

Poslao sam svima na  e-mail obrazace za nove aplikacije vi trebate poslati spiskove  osoba koje podrzavaju projektnu tematiku, a aplikaciska forma ima 3 dijela vazno je da popunite svaki dio bez izostavljanja. Skenirati i poslati, a krajnji rok za dostavu istih je 31 mart. To se odnosi na spisak ponoljetnih osoba koje podrzavaju projektnu tematiku.

 

14-ti  april krajnji rok za poslati projektnu aplikaciju sa ispunjenim svim obrascima.

 

4 –ti maj je krajnji rok za poslati projektni predlog, bilans stanja i uspjeha

(skenirano u koverti) i partner i aplikant svi salju bilans stanja.

 

 Muradif Biberovic- Spomenuo je 3 tacku dnevnog reda , a to je

 Zapošljavanje Roma/Romkinja 2017 /18g. Koliko Roma/Romkinja je zaposljeno po javnim      pozivima  i sa kojim problemima se susrecu i poslodavci i zaposleni Romi/Romkinje.

Veliki problem je sto poslodavci zaposljavaju Rome na 1 godinu ili par mjeseci pa im daju otkaz, sto je jako malo ,pri tome ljudi gube volju za poslom te se sve manje odazivaju Javnim pozivima za zaposljavanje.

 

Boris – Mi smo prosle godine imali taj program zaposljavanje na vise od godinu dana  ja cu i  ove godine na odboru predloziti da se uradi evauacija za rome, tada bi imali malo vise informacija mozemo govoriti o zaključcima. Mislim ako bi programi trebali biti na 2 ili vise godina, da bi to bilo mnogo bolje. Kada bi uradili evauaciju bilo bi dobro. Bitno je reci da imamo jako mali broj zaposlenih Roma tek 3700 u BIH  sto je jako malo.

Sve Romske organizacije bi trebale da naprave kampanju dajem vam

Predlog: neka vam to bude jos jedan cilj u vasim aktivnostima da pozovete sve Rome/Romkinje da se evidentiraju na birou za zaposljavanje da se izjasne (registruju) kao Romi , tako bi mi imali bolju evidenciju i znali bi sa koliko ljudi raspolazemo,takodje zelim reci da izjave nisu javne.Neka i gradjani znaju da mogu da raspolazu sa tim mogucnostima i da je evidencija jako vazna ne samo za zdravstvenu zastitu nego i za sve potrebe građana, a to je u vidu zaposlenja i ostalo.  Na kraju godine cu traziti od svih biroa za zaposljavanje da vidimo koliko ima evidentiranih izjasnjenih Roma/Romkinja.

 

Muradif Biberovic- Pitao je gospodina Borisa Pupica da li mozemo clanicama uplatiti troskove goriva tako da bi lakse i uspjesnije obisli sve opstine i obavijestili građane o tome? Na sto je Boris odgovorio da bi to mogao uciniti da bi sto veci broj Roma bio obavijesen i da bi se evidentiralo sto veci broj.

 

Preporuka Nedzad Jusic: Prva preporuka je da centar predlaze da se program zaposljavanja i samozaposljavanja omoguci u trajanju od 12-24 mjececa da se povecaju finansiska srestva za zaposljavanje i samozaposljavanje.

 

Zakljucak : Da se uvedu obuke na radnom mjestu za poznatog poslodavca u trajanju od 2 mjeeca, a da se poslodavcu uplati kako bi obucio Roma kojeg namjerava primiti u radni odnos sa 2.000 KM kako bih tog Roma/Romkinju primijo u radni odnos u trajanju najmanje od 2 godine dana.

 

2. Da se uputi zahtjev odboru za rome i FZZ zaposljavanje da pokusaju pronaci nacin da se projekat zaposljavanja Roma/Romkinja produzi sa 1 godine na 2 godine dana i da povecaju srestva za sufinansianje od 5.000 KM na 7,500 na godisnjem nivou, a za 2 godine da to bude 15.000 KM plus 2.000 KM za finansiranje obuke.

 

3. Da FZZ zaposljavanje prilikom odobravanja odobrenih srestava najduze od 15 dana sacini i potpise ugovore sa poslodavcima, koji su pozitivno prosli prije apliciranja.

 

4. Da FZZ zaposljavanje odmah po potpisivanju ugovora, a najdalje u roku od 30 dana po potpisivanju ugovora pocne  uplacivati sredstva za sufinansiranje.

 

Muradif Biberovic- S obzirom da u poslednje 3 godine imamo nova osnovana udruzenja, a da i pojedini prestavnici starih udruzenja ponekad znaju ponasati se ne adekvatno i na nacin kako se ponasaju lideri u Resursnom Centru. Moj cilj je da vam prezentiram kodeks ponasanja i ukazem na negativne odnose izmedu novih i  novo osnovanoh udruzenja lidera ,i lidera.

 

 Postavili smo projektor i prezentirali najvaznije dijelove iz kodeksa ponasanja, a kodeks ponasanja Romskih NVO sacinjen je 2010 god. U Kladnju uz ucesce 42 Romske NVO.

 

Muradif Biberovic- Moramo se osvrnuti na ovaj kodeks ponasanja ne ogovarati druga udruzenja ni partnere, slusati dok drugi kolega govori, ponasati se u skladu sa onim sto je navedeno u ovom kodeksu . U nasem centru nema zena i omladine sto je jako lose na ovu temu bi dodao da bi trebalo angazovati omladinu i zene.

Posle prezentacije za rijec se javila Presjednica udruzenja Roma „Euro Rom“ Tuzla koja je  pozdravila prisutne i pocela pricupod razno.. Jer su lideri udruzenja odnosno clanice RC-a u 12 h trebale napustit sastak radi sahrane. Ostale tacke dnevnog reda su odazane za sledeci sastanak. Tako da slijedi ono sto je Admira Biberovic govorila.

 

 Pod razno-Vjerovatno ste svi upoznati sa portalom koji pise o Romima taj portal ima 3 člana koji rade. U cetvrtak u 12h u Tuzli je promocija portala svi mladi koji zele mogu se prikljuciti.

 

Nedzad Jusic- Sto se tiče kodeksa ponašanja ovo trebamo svi postovati mene su par donatora pitali o drugim udruzenjima, gdje sam vjerovali ili ne rekao sve najbolje , jer jedino tako mozemo uspjeti.

Trenutno se realizuje jedan projekat „Zbog cega se Romski jezik ne sprovodi u Osnovnim Školama“  na tu temu ce mo sve uciniti da se sacuva Romski jezik“. Takodje za kraju gospodin Nedzad Jusic je dodao da su obezbijeđene stipendije za sve ucenike srednjih skola tako da svi budu obavijesteni i da jave ako ima jos djece i da se evidentira jer stipendija ima dovoljno za sve ucenike.

 

Muradif Biberovic- Je govorijo o tome da je on i Samed Osmanovic dana 28.03.2018

u 7-30h  bili na sastanku kod nacelnika opcine Zivinice te da su trazili informacije: o izmjeni statuta opcine, o asvaltiranju puta u ciljugama i izgradnji dvije porodicne kuce kao i o nepravilnostima na koji nacin pokusavaju izgraditi ove dvije kuce, o organiovanju proslave međunarodnog dana roma te o budzetu opcine. Na ova pitanja smo dobili odgovore usmeno, ali smo trazili da te odgovore dobijemo pismeno.

 

Samed Osmanovic –Je govorijo isto o tom sastanku govorijo je o tome da djeca u Drugoj Osnovnoj Školi u Živinicama  nemaju nikakve uslove za skolovanje. Da se romski odlicni ucenici iz Živinica ne nagradjuju dok sa drugih opcina djeca koja pohadaju skolu i koja su odlicna dobijaju nagrade.