romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vijesti


Pregled učenika Roma u osnovnim školama u školskoj 2018/19.godini

 

R/b

   Naziv škole

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Ƹ

1.

JU OŠ "Banovići" Banovići

8

5

5

2

5

2

2

1

3

33

2.

JU OŠ "Banovići Selo" Banovići Selo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

JU OŠ "Grivice" Banovići

0

0

1

0

0

3

1

1

0

6

4.

JU OŠ "Seona" Aljkovići

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

JU OŠ "Treštenica" Treštenica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8

5

6

2

5

5

3

2

3

39

6.

JU OŠ "Čelić" Čelić

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

7.

JU OŠ "Humci" Humci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

JU OŠ "Vražići" Vražići

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

9.

JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

JU OŠ "Klokotnica" Klokotnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

JU OŠ "Doborovci" Doborovci

0

0

1

1

1

0

0

1

0

4

12.

JU Druga osnovna škola Gračanica

2

0

0

0

1

2

0

1

2

8

13.

JU OŠ "Džakule" Džakule

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

JU OŠ "Gornja Orahovica" Gornja Orahovica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

JU OŠ "Lukavica" Lukavica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

JU OŠ "Malešići" Malešići

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

JU OŠ "Miričina" Miričina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica

0

1

5

4

3

1

1

0

2

17

20.

JU OŠ "Soko" Soko

3

2

2

2

4

1

0

1

0

15

21.

JU OŠ "Stjepan Polje" Stjepan Polje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5

3

7

6

7

2

1

1

2

32

22.

JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac

0

1

0

2

0

1

2

2

0

8

26.

JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac

2

3

2

4

2

0

5

0

1

19

27.

JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice D.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

4

2

6

2

1

7

2

1

27

29.

JU OŠ „Kalesija“ Kalesija

1

0

4

0

2

2

2

1

1

13

30.

JU OŠ „Memići“ Memići

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

JU OŠ „Rainci Gornji“ Rainci Gornji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

JU OŠ „Tojšići“ Tojšići

0

0

3

1

0

0

0

0

0

4

33.

JU OŠ „Vukovije“ Vukovije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1

0

7

1

2

2

2

1

1

17

34.

JU OŠ „Kladanj“ Kladanj

0

0

0

0

0

2

0

0

1

3

35.

JU OŠ „Stupari“ Stupari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

2

0

0

1

3

36.

JU OŠ „Dobošnica“ Dobošnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

JU OŠ „Gnojnica“ Gnojnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.

JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac

6

4

4

2

7

4

2

1

0

30

39.

JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac

1

0

1

1

0

1

0

0

0

4

40.

JU OŠ „Poljice“ Poljice

4

4

0

4

5

3

3

0

1

24

41.

JU OŠ „Prokosovići“ Prokosovići

1

0

1

1

0

1

0

0

0

4

42.

JU OŠ „Puračić“ Puračić

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.

JU OŠ „Turija“ Turija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12

8

6

8

12

9

5

1

1

62

44.

JU OŠ „Sapna“ Sapna

1

3

0

0

0

0

2

3

1

10

 

1

3

0

0

0

0

2

3

1

10

45.

JU Druga osnovna škola Srebrenik

0

0

1

1

0

1

0

0

0

3

46.

JU OŠ „Duboki Potok“ Duboki Potok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.

JU OŠ „Podorašje“ Podorašje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.

JU Prva osnovna škola Srebrenik

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

49.

JU OŠ „Rapatnica“ Rapatnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.

JU OŠ „Sladna“ Sladna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.

JU OŠ „Špionica“ Špionica

1

1

0

0

2

0

0

1

0

5

52.

JU OŠ „Tinja“ Tinja

0

0

0

1

0

1

1

0

0

3

 

1

1

1

2

3

2

1

1

0

12

53

JU OŠ „Teočak“ Teočak

3

0

1

1

0

1

2

1

1

10

 

3

0

1

1

0

1

2

1

1

10

54.

JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

55.

JU OŠ „Breške“ Breške

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.

JU OŠ „Bukinje“ Bukinje

1

1

1

1

0

1

0

1

0

6

57.

JU OŠ „Centar“ Tuzla

0

58.

JU OŠ "Gornja Tuzla" Gornja Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59.

JU OŠ "Husino" Tuzla

3

3

2

2

1

1

2

2

1

17

60.

JU OŠ "Jala" Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.

JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak

7

8

12

9

12

8

5

10

4

75

62.

JU OŠ "Kreka" Tuzla

9

5

8

2

8

3

4

6

3

48

63.

JU OŠ "Lipnica" Lipnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.

JU OŠ "Mejdan" Tuzla

4

5

2

2

1

2

1

0

4

21

65.

JU OŠ "Miladije" Tuzla

1

2

1

4

0

0

1

0

0

9

66.

JU OŠ "Mramor" Mramor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67.

JU OŠ "Novi Grad" Tuzla

0

1

0

0

0

0

1

0

1

3

68.

JU Osnovna muzička škola Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.

JU OŠ "Pasci" Pasci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.

JU OŠ "Pazar" Tuzla

1

0

0

0

0

0

4

0

0

5

71.

JU OŠ "Sjenjak" Tuzla

1

2

1

2

0

0

0

2

1

9

72.

JU OŠ "Simin Han" Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.

JU OŠ "Slavinovići" Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74.

JU OŠ "Solina" Tuzla

0

1

0

2

0

0

0

0

0

3

75.

JU OŠ "Tušanj" Tuzla

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

76.

JU OŠ "Podrinje" Mihatovići

2

1

3

1

3

0

2

4

0

16

77.

JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78.

JU Centar za obr. i vasp. i sluš. govora Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79.

JU Zavod za odgoj i obr. djece sa smetnjama u psih. i tjeles. Razvoju Tz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.

Međunarodna osnovna škola Tuzla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

29

30

30

25

25

15

20

26

14

214

81.

JU OŠ "Bašigovci" Bašigovci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.

JU Druga osnovna škola Živinice

13

9

9

17

13

8

7

8

5

89

83.

JU OŠ "Dubrave" Dubrave Donje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84.

JU OŠ "Đurđevik" Đurđevik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.

JU OŠ "Gračanica" Gračanica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86.

JU Prva osnovna škola Živinice

1

1

1

0

1

1

1

1

1

8

87.

JU OŠ "Šerići" Šerići

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.

JU OŠ "Višča" Višća

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.

JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice G.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

14

10

10

17

14

9

8

9

6

97

 

UKUPNO NA TK

76

64

71

68

70

48

51

47

31

526