romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vijesti


Udruženje Roma ''Romano drom'' Živinice                                    

Ulica Stara Pruga 97

75270 Živinice

Kontakt.tel/ fax +38735772824

Gsm +38761943400

E-mail muradif.b@bih.net.ba

www.romskicentar-tk.org

 

 

 

            

                                                        

 

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice

 

ZAPISNIK

 

Zapianik sa odrzanog sastanaka“Centra za podrsku informisanje i zajednicko djelovanje romskih NVO-a TK- -Sastanak le pdrzan 16.04.2019. g- u prostorijama RC-a Ulica Druga broj 53

Na sastanku priutni :

 1. Nedžad Jusić
 2. Šaban Mujić
 3. Salko Muratović
 4. Murat Čaluković
 5. Osman Biberovic
 6. Zijad Jusić
 7. Samed Osmanović
 8. Mirsad Omerovic
 9. Muradif Biberovic
 10. Miralem Biberovic
 11. Sead Biberović
 12. Boris Pupić
 13. Lutvija Korajac
 14. Meho ferhatovic
 15. Mehmed Mujic

 

 

 

Teme dvnevnog reda:

 1. 1.      Obiljezavanje 8.Aprila medunarodnog dana Roma
 2. 2.      Izvjestaj Lobi timova
 3. 3.      Informacija sa odrzanog sastankaodbora za Rome 25.03.2019
 4. 4.      Desavanje na koridoru (pozar)
 5. 5.      Javni poziv za imeplemetaciju AP
 6. 6.      Imeplemetacija AP
 7. 7.      Razno

Na pocetku sastanka voditelj resursnog centra je procitao teme dnevnog reda postavio pitanje dali se slazu sa temama dnevnog reda dali imaju nesto dodati ili oduzeti poslije cega je Nedzad Jusic predlozio tacku dnvnog reda 3. Informacija sa odrzanog sastanka odbora za Rome u vijecu ministara BIH

Preslo se na prvu tačku dnevnog reda:

 1. Obiljezavanje medunarodnog dana Roma na području Tuzlanmskog kantona

 Muradif Biberovic se zahvalio svima koji su doprinjeli da se po prvi put u javnim istitucijama i sa prestavnicima vlasti obiljezi medunarodni dana Roma.

U Tuzli je obiljezen medunarodni dan Roma u vijecnici gradskog vijeca uz prisustvo gradonacelnika grada Tuzla radnih predstavnika institucija TK ministarstva obrazovanja predstavnika clanica resursnog centra poslije toga nastavljeno je u gradskom pozoristu koje je organizovalo osnovna skola Lukavac, resursni centar Roma TK i ministarstvo obrazovanja. Nvecer je predstavljen  predstava o Romima.Ovo je prvi put da je u sve aktivnosti oko obiljezavajna medunarodnog dana Roma bio ukljucen romski resurski centare TK kao i vlasti grada Tuzle. Prije planiranja i poslije planiranja obiljezavanja medunarodnog dana Roma odrzane su i dvije pres konferencije uz prisustvo izmedu 3i 6 medijskih TV kuca.

U Zivinicama je takoder obiljezen medunarodni dan Roma u organizaciji Romskih udruzenja predstavnik predsedavajuceg opcinskog vijeca i nacelnika opcine kao i predstavnika raznih institucija opstine Zivinice.

U Kalesiji je takoder obiljezen medunarodni dan Roma u Domu Kulture uz predstavnike opcinske vlasti kao i drugih predstavnika opstine Kalesija takoder je prikazan film  ili predstava o Romima u ovoj diskusiji po pitanju obiljezavanja medunarodnog dana Roma ucestvovali su svi predstavnici resursnog centra Tuzla i donesen je zakljucak:

Zakljucak:

 

 1. Da smo konacno probudili svijest kod vlasti i institucija TK o znacaju obiljezavanja medunarodnog dana Roma.

1.a Da sledece godine resursni centar Roma TK organizuje zajednicko obiljezavanje medunarodnog dana Roma kao centralnu maanifestaciju a da udruzenja u svojim opcinama organizuju dan prije ili dan poslije 8.Aprila.

 

2.Izvjestaj Lobi timova

S obzirom da smo na proslom sastanku dogovorili da Lobi timovi obicu sve skole na podrucju TK te da prikupe podatke o broju Romske djece koja pohadaju osnovno i srednje obrazovanje.

Lobi timovi su izvrsili svoj zadatak vrlo uspjesno dobili smo potvrde gotov iz svih skola sa podrucja TK ostale su nam skole u Miladijam Gradaccu, Banovicima jer oni koji su bili zaduzeni za ove skole nisu uradili svo zadatak ili obavezu te smo na jucerasnjem sastanku izabrali nove clanove Lobi tima koji e zavrsiti potvrde ili uvjerenja iz ovih skola.

Prilikom trazenja ovih potvrad nijedan Lobi tim nije imao problem pri dobijanju potvrda od skola o broju Romske djece sto znaci da smo ipak ostvarili dobru saradnju sa predstavnicima osnovnih skola i nastavnicima osoblja.

Zakljucak:

Da cemo kada dobijemo sve potvrde i sacinimo konacan spisak odnosno broj djece u osnovnim skolama na sledecem sastanku znati tacan broj djece i predzentirati clanicama resursnog centra kao i svima ostalima za koje mislimo da trebaju znati.

 

3.Informacija sa odrzanog sastankaodbora za Rome 25.03.2019 Nedzad Jusic clan odbora za Rome pri vijecu ministara govorio je o desavanjima na poslednjem sastanku odbora za Rome

 

 

U sklopu dnevnog reda odbora za rome pod tačkom 2. Izvještaj o provedbi akcionih planova za Rome koji je podnesen od predstavnice monistarstva za ljudska prava i izbjeglice godpode Salihe Djuderije prezentovane su aktivnosti koje su uradene na implementaciji akcionih planova. Iznesene su podaci o utrosko financijskih sredstava koja su ulozena na implementaciji Akcionih planova u jednu tabelu romske organizacije a u drugu donatori i druge organizacije koje su implementirale odredjene projekte. Bosna i Hercegovina je do sada  osigurala  ukupno 36.284.343,59 KM za realizaciju akcionih mjera za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma a ovaj iznos  uključuje i sredstva osiguirana od strane općina i donatora u iznosu od 12.662.343,59  izdvojena za oblast stambenog  zbrinjavanja kroz osiguranje lokacija za izgradnju objekata i  druge infrastrukture kao i dodatna finasijska sredstva osigurana od strane međunarodnih organizacija:Caritas Švicarske, SIDA i Hilswer Austrija.U budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH osigurano je do sada ukupno 23.622.000,00 KM od 2009.  do 2018. godine a dodatno su osigurana sredstva iz IPA fondova u  vrijednosto  9.779.150 KM bez učestvovanja opština a sa donacijama opština vrijednost dva projekta iznosi 11.485.150 KM.

 

Dosadašnji efekti uloženih sredstava:

-          Stambeno zbrinjavanje: u periodu od 2009 – 2018 godine ukupan broj izgrađenih i rekonstruisanih stambenih jedinica uključujući i završetka rekonstrukcije i izgradnje iznosi 992 stambenih jedinica i to:

-          600 stambenih jedinica iz  buđeta MLJPI i općina,

-          iz sredstav IPA 1 i 2 -290 stambene jedinica,

-          kroz projekat SIDA - 102  stambene jedinice 

 

-          Za oblast zapošljavanja Roma u periodu od 2009 – 2018 godina izdvojeno je 6.127.000,00 KM za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja u okviru kojih je cca. 800 osoba bilo korisnik ovih sredstava.

-          za zdravstvenu zaštitu  izdvojeno je 2.472.000,00 KM koje su implementirane u saradnji sa zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH i Institutom za javno zdravstvo u Republici Srpskoj i nadležnim Odjelom za zdravstvo u Brčko distriktu BiH u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite pripadnika romske nacionalne manjine u okviru programa promocije zdravlja i zaštite od bolesti, te poboljšanju ostvarivanja pristupa zdravstvenoj zaštiti.  

U izvještaju se navodi da su romske organizacije potrošile: 4.631.166,58 KM

 

Redni

Broj

NAZIV UDRUŽENJA

BROJ PROEJKATA

UKUPAN IZNOS

 1.  

Udruženje Roma „ Glas Roma“ Kalesija

2

4.000,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „Romano Drom“ Živinice

3

50.615,80 KM

 1.  

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla

6

95.999,98 KM

 1.  

Udruženje žena Centar za majke „Izvor života“ Vitez

1

10.000,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Budi mi prijatelj“ Visoko

 

nisu sredstva naznačena

 1.  

Udruženje Roma „ Amaro Kham – Naše sunce“ Visoko

1

80.000,00 KM

 1.  

Udruženje za promociju obrazovanja Roma „ Otaharin“ Bijeljina

5

2.854.808,52 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Zuralipe – Jačanje“ Vitez

3

81.875,00 KM

 1.  

Centar za promociju i zajedničko djelovanje „Romalen“ Kakanj

5

149.255,00 KM

 1.  

Kali Sara – RIC

8

586.531,96 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Euro Rom“ Tuzla

7

652.447,32 KM

 1.  

Udruženje Roma“ Romano Ternipe“ Gradiška

1

8.950,00 KM

 1.  

Udruženje Roma Gradiška

1

8.950,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Romani Ćej – Romska djevojka“ Prnjavor

3

26.269,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Brača Romi“ Sarajevo

2

1.500,00 KM

 1.  

Centar za majke „ Nada“ Kakanj

1

1.500,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Romsko srce“ Breza

1

500,00 KM

 1.  

NVO „Rom“ Živinice

1

8.410,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Rom za Rome“ Živinice

2

8.754,00 KM

 1.  

Udruženje Roma „ Sa E Roma“ Tuzla

1

800,00 KM

 

UKUPNO =

54

4.631.166,58 KM

 

S obzirom da je organizacija Udruženje za promociju obrozvanja Roma Otaharin Bijeljina svrstana medju romske organizacije, a utrošila je 2.854.808,52 sto je preko 50% sredstava prikazano za romske organizacije ko i činjenica da ta organizacije nije romska organizacija na prijedlog ćlanova ispred roma u Odboru za Rome donesen je zaključak da se ta organicacije ne stavlja medju romske organizacije nego medju druge organizacije.

 

 

Nadalje se ukazalo na propust romskih udruzenja koji nisu dostavili informaciju o svojim aktivnostima Ministarstvu za ljudska nprava sto dovodi do zaključka da od 90 organizacija koje su registovane samo njih 19 radi i ima aktivnosti.

 

Na odboru se raspravljalo o narednim aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice a u vezi evidentiranje romskih potreba, dogovoreno je da se evidentiranje uradi zajedno u suradnji sa romskim organizacijama.

 

Nakon informacije i diskusije u kojoj su učestvovali: Biberović Muradif, osmanović Samed, biberović Osman, Jusić Zijad donsen je:

 

                                                                   Z A K LJ U Č A K

 Zadužuje se voditeljski tim da organizuje zajednički sastanak sa druga dva resursna centra kako bi dogovorili zajedničko djelovanje u narednomperiodu a sve u cilju efikasnije implentcije akcionih planova za Rome kao i sprečavanje zloupotrebe projekata koje se implementiraju od neromskih organizacija za Rome.

 

4.Desavanje na koridoru (pozar)

N ovu temu govorilo se o pozaru koji se desijo po drugi put na Koridoru Arizona gdje je bilo zaposleno veci broj Roma sa podrucja TK da se imali svoje radnje registrovanane das u imali zaposlene Roma I ne Roma ted a su imali velce kolicine robe na standovima ali I robe u zalihi. U tom pozaru sve im je izgorelo danas niko neradi jer sui m objekti izgorjeli I sva roba koju su imali zamolili su nas na sastanku pokusamo duskotovati o ovom problem jer je  vecina njih u kreditima I nemaju od cega da placaju a nemaju vise ni posla ovo nije prvi put ovo je po drugi put kako Romi ostaju bez svojih radnji I robe samim tim I posla.Poslije diskusije vecina clanica resusrsnog centra a pouceni iskustvom proslog pozara prije 3godine tesko je bilo ilo sta reci jer mi nismo u mogucnost d aim pomognemo ni na koji nacin.

Zakljucak:

Sobzirom da je njaveci broj Roma radilo na Koridoru Arizona donesen je zakljucak da se da pismena podrska udruzenjima sa podrucja opstine Zivinice kako bi pokusali putem opstine ili neke druge institucije traziti pomoc za ove ljude koji su ostali bez posla.

 

5.Javni poziv za imeplemetaciju AP

Na temu javnih poziva koje objavljuje Federalni zavod za zaposljavanje JU sluzba za zaposljavanje TK i ministarstvo ga ljudska prava izbjeglice BIH govoreno je o tome da je do sada objavljen javni poziv od JU sluzbe za zaposljavanje TK te da je po tom javnom pozivu apliciralo 8 Roma i Romkinja a da je proslo pozitivno samo 6 jer JU sluzba za zaposljavanje sufinancira po jdnom zaposleno 7,500 KM na godisnjem nivou i ovaj javni poziv s provodi vec 8. Puta ili 8.godina a vlada TK izdvaja svake godine po 45.000KM za zaposljavnje Roma.

Dok FZZ izdvaja mjesecno po 500 KM i nema puno zaposlenih Roma a JU sluzba za zaposljavanje TK 625 KM tako da je vece interesovanje kada JU sluzba za zaposljavnje objavi javni poziv o ostalim javnim pozivima nije govoreno jer znamo da nije usvojen budzet na nivou drzave i da nece uskoro biti usvojen.

Zakljucak:

 

Informacija primnjena k, znanju.

 

 

6.Imeplemetacija AP

Po pitanju implementacije akcionih planova za resavanje Roma govoreno je o tome koliko je gdje i sta uradeno s tim da smo se dogovorili da ne diskutujemo o ovoj temi jer smo na predhodnim sastancima vise puta govorili koliko je i gdje sta uradeno i zakljucili da je uradeno puno ali da je jos puno do toga ostalo da se uradi ocekujemo da se objave noi javni poziv.

U svemu ovome kao i uvjek puno nam je pomogao i puno nam pomaze Boris Pupic koji redovno prisustvuje nasim satancima nekad najvaljeno a nekad i ne najavljeno sto je vrlo pozitivno jer nije dobro uvjek da se neko najavi kao bi stvarno uvidijo kakao to i nakoji nacin djeluju resusrsni centri ne samo na podrucje TK nego i drugih.

Boris Pupic nam pomaze kakao pismeno ali tako i usmeno na nasim asastancima samim tim nas puno ohrabruje i imamo punu podrsku prilikom izrade nekog dokumenta koje trebamo proslijediti vrlo bitnim institucijama.